O Spoločnosti SaZÚPC s.r.o.

 

Firma zabezpečuje zimnú údržbu miestnych komunikácií dopravnými prostriedkami a technikou, ktorú má zmluvne prenajatú od mesta. Ide o dva sypacie mechanizmy, jeden traktor, jeden nakladač a jeden malý nákl. automobil 0,9 t . Ďalej jeden sypač na podvozku T - 815, dva sypače  na podvozku Renault a dve osobné vozidlá, ktoré sú majetkom spoločnosti SaZÚPC,s.r.o.

Predmet činnosti

 • Zimná údržba prešovských ciest
 • Čistiace a upratovacie služby
 • Prenájom hnuteľných vecí
 • Správa miestnych komunikácií v celkovej dĺžke je 178 km.

Spoločnosť spravuje mestský majetok - cestný fond v celkovej hodnote  42 492 622,71 €.

Samotná zimná údržba je zabezpečovaná v zmysle uzatvorenej zmluvy, predmetom ktorej sú prípravné práce a vlastná údržba.

Prípravné práce

 • Vypracovanie operačného plánu
 • Príprava komunikácie pred zimnou údržbou (materiálne zabezpečenie, vytvorenie skládok posypových materiálov a pod.)
 • príprava a údržba strojov a dopravnej techniky
 • školenie pracovníkov zabezpečujúcich zimnú údržbu

Vlastná údržba

 • Posypy komunikácií inertným a chemickým materiálom
 • Pluhovanie komunikácií
 • Dispečersko - spravodajská služba
 • Údržba miestnych komunikácií