Spoločnosť má zmluvne prenajatú techniku od mesta Prešov. Ide o dva sypacie mechanizmy, jeden traktor, jeden nakladač a jeden malý nákl. automobil 0,9 t . Ďalej jeden sypač na podvozku T - 815, dva sypače na podvozku Renault a dve osobné vozidlá, ktoré sú majetkom spoločnosti SaZÚPC s.r.o.