Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov.
  • Identifikácia úspešného uchádzača:
KOBIT-SK s.r.o., ul. M.R. Štefánika 2970/48, 026 01 Dolný Kubín.
  • Poradie uchádzačov:
prvý - KOBIT-SK s.r.o., ul. M.R. Štefánika 2970/48, 026 01 Dolný Kubín
  • Správa o zákazke

Na stiahnutie