ZMLUVA O DIELO NA ZAPRACOVANIE PASPORTU MIESNYCH KOMUNIKACIÍ DO GEOGRAFICKÉHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU (GIS) MESTA PREŠOV

 

Na stiahnutie